Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijsko-komunikacijske tehnologije, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.19.0742

Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0742

Naziv projekta: Unaprjeđenje prerade soli uvođenjem informacijsko-komunikacijskih rješenja

PAG 91 d.o.o.
Vela ulica 14
23250 Pag, Hrvatska
OIB: 74155629820

Razdoblje provedbe Projekta je od 20. siječnja 2020. do 20. siječnja 2021.
Ukupna vrijednost Projekta: 458.461,68 kuna
Iznos sufinanciran sredstvima EU: 293.915,49 kuna

Ovim Vas putem obavještavamo da se aktivnosti provedbe našega projekta "Unaprjeđenje prerade soli uvođenjem informacijsko-komunikacijskih rješenja" uspješno privode kraju. Zadnji dan provedbe projekta je 20.01.2021. Za vrijeme provedbe projekta nabavljena je računalna i periferna oprema, server, program za unaprjeđenje proizvodnje i skladišnih procesa i usluga održavanja postojećeg sustava i integracija novog sustava na postojeći. Provedenim aktivnostima postigla se optimizacija poslovnih procesa, poboljšanje radnih tehnika i vještina, automatizacija poslovnih aktivnosti što pridonosi smanjenju troškova poslovanja. Nabavljena oprema svakodnevno se koristi u redovnom poslovanju tvrtke PAG 91 d.o.o. Temeljem odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti ili s njima povezane osobe u sukobu interesa s kojima tvrtka PAG 91 d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi. 

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Damir Oštrić, 091/ 133 1407
Kontakt adresa elektroničke pošte: pag91@pag91.hr

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr.

Natrag