Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz europskog fonda za regionalni razvoj

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.
Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijsko-komunikacijske tehnologije, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.19.0742 Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0742

Naziv projekta: Unaprjeđenje prerade soli uvođenjem informacijsko-komunikacijskih rješenja

PAG 91 d.o.o.
Vela ulica 14
23250 Pag, Hrvatska
OIB: 74155629820

Razdoblje provedbe Projekta je od 20. siječnja 2020. do 20. siječnja 2021.
Ukupna vrijednost Projekta: 458.461,68 kuna
Iznos sufinanciran sredstvima EU: 293.915,49 kuna

Opis projekta: Cilj ovoga projekta jest unaprijeđenje poslovnih procesa tvrtke u svrhu jačanja konkurentnosti poduzeća. Provedbom ovoga projekta tvrtka PAG 91 d.o.o. steći će određene konkurentne prednosti, povećati će se efikasnost rada zaposlenika i preciznost u radu, te će se osigurati bolja evidencija sirovina i gotovih proizvoda u odjelima proizvodnje i skladišta. Unaprijeđenje poslovnih procesa izravno će unaprijediti i prodaju obzirom da će rezultat prodaje biti kvalitetniji proizvod ali i povećanje kapaciteta isporuke proizvoda. Kroz ovaj projekt, zahvaljujući financijskim sredstvima koja nam osigurava Ministarstvo kroz fondove Europske unije, u mogućnosti smo uložiti i vlastita sredstva a sve u cilju postizanja visoke standardne kvalitete i zadovoljne poslovne partnere. Uz novo otvorena radna mjesta povećati ćemo i kapacitet isporuke proizvoda i kvalitetu isporučenih usluga što će rezultirati većim prihodima. Projektne aktivnosti su osmišljene na način da osiguraju dugoročnu mogućnost primjene. Temeljem odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti ili s njima povezane osobe u sukobu interesa s kojima tvrtka PAG 91d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi. 

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Damir Oštrić, 091/ 133 1407
Kontakt adresa elektroničke pošte: pag91@pag91.hr

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr.

Natrag